Arbetsterapeut till Dagrehabiliteringen, Rehabiliteringen specialistvård

Publiceringsdatum: 2023-01-25

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.

Om verksamheten

Rehabiliteringen specialistvård på Centralsjukhuset i Karlstad är en verksamhet med cirka 90 medarbetare och fyra verksamhetsområden; arbetsterapi, musik- och bildterapi, fysioterapi och psykologisk verksamhet.

Vi arbetar gentemot flertalet verksamhetsområden/specialiteter på Centralsjukhuset såsom neurologi, geriatrik, kirurgi, medicin, ortopedi, IVA med flera, både inom öppen- och slutenvård.

Arbete i vår verksamhet förutsätter en flexibilitet samt en vilja och förmåga att arbeta både i team och självständigt. Vi tror på att hälso- och sjukvård måste utgå från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens. Vi vill driva hälso- och sjukvården framåt tillsammans med våra medarbetare.

I vår verksamhet Rehabilitering Specialistvård arbetar idag omkring 30 arbetsterapeuter, vilket gör att vi har goda möjligheter till ett kollegialt utbyte och kompetensöverföring. I vår verksamhet pågår också ett arbete med att implementera en klinisk karriärsutvecklingsmodell för arbetsterapeuter. Vi verkar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats, vilket bland annat innebär möjligheter till friskvårdstimme och friskvårdbidrag.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut till Dagrehabiliteringen med inriktning mot neurologi. Arbete inom andra inriktningar/specialiteter kan bli aktuellt över tid.

Arbetssättet är teambaserat. Teamets medlemmar har olika roller och funktioner och arbetar utifrån evidens och den erfarenhet och yrkesmässiga kompetens som finns hos var och en. Ett tydligt definierat mål finns som ska uppnås. Olika kompetenser kompletterar varandra för att nå bästa resultat och samverkan i team är avgörande för en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård. I teamet ingår läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, sjuksköterska och undersköterska.

Utifrån din kompetens som arbetsterapeut ska du bedöma/utreda/kartlägga, behandla och följa upp. Arbetet förutsätter en flexibilitet samt en vilja och förmåga att arbeta både i team och självständigt. Tillsammans med teamet deltar du i planering och genomförande av insatser för den enskilda patienten.

För oss är det viktigt att du har intresse för det aktuella uppdraget för att skapa bredd och djup i det arbetsterapeutiska arbetet. Du har här möjlighet att fördjupa din kompetens och samtidigt goda möjligheter till kollegialt utbyte med arbetsterapeuter inom andra specialiteter. Vi erbjuder både handledning och den utbildning som behövs för att utföra uppdraget. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Meriterande är erfarenheter av teamarbete och/eller neurologisk rehabilitering. Styrkor som vi eftersöker är utvecklingsbenägenhet, öppenhet samt god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vill du bli en del av oss och driva hälso- och sjukvården framåt tillsammans med våra medarbetare så är du välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att välkomna dig till teamet så snart som möjligt, så vänta inte med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnREGION VÄRMLAND
LönFast månads- vecko- eller timlön
OmfattningTills vidare
Organisationsnummer2321000156
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeArbetsterapeut
YrkesområdeHälso- och sjukvård

Ansökan

REGION VÄRMLAND söker en person till denna tjänst som arbetsterapeut med placerings i Karlstad. Om det låter intressant att arbeta som arbetsterapeut hos REGION VÄRMLAND skickar du in din ansökan senast 2023-02-08.

Källa: Arbetsförmedlingen

Till webb­ansökan »
Relaterade jobb

Arbetsterapeuter till Rehabiliteringen specialistvård, strokerehabilitering

REGION VÄRMLAND söker två personer till tjänsten som arbetsterapeut i Karlstad.

2023-01-31

Mer info

Arbetsterapeuter, Rehabiliteringen specialistvård, sommarvikariat 2023

REGION VÄRMLAND söker fyra personer till tjänsten som arbetsterapeut i Karlstad.

2022-11-18

Mer info

Arbetsterapeutassistenter, primärvårdsrehabiliteringen, sommarvikariat 2023

REGION VÄRMLAND söker fyra personer till tjänsten som arbetsterapeut i Karlstad.

2022-11-18

Mer info