Bygg- och projekteringsledare

Publiceringsdatum: 2024-07-09

Letar du efter möjligheter att arbeta inom bygg och anläggning? En möjlighet har öppnat upp för dig att börja arbeta som byggledare hos Centio Consulting Group AB. Vill du arbeta heltid hos Centio Consulting Group AB? Just nu letar de efter någon som vill ha en tjänst tills vidare.

Arbetsplatsen ligger nära tillhands om du är bosatta i Karlstad som är tjänsteorten. Centio Consulting Group AB behöver fler anställda som stödjer arbetet inom byggledare. Kolla in deras lediga tjänst för att se om du har vad som krävs. Centio Consulting Group AB letar efter erfaren byggledare som kan ansluta till deras team. Sista ansökningsdag är måndag den sextonde september 2024.


Jobbannons

Vi söker en Bygg- och projekteringsledaretill underhållsbeläggning för Trafikverket i Karlstad.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget innebär byggledning, projektering och uppföljning av leveranskvalitet av beläggningsunderhåll på det statliga vägnätet i Värmlands län.Arbetsuppgifterna omfattar olika slag av insatser före, under samt efter beläggningsentreprenadernas genomförande. De består bland annat av planering och administration, utreda och bevaka olika omständigheter och även praktiskt arbete såsom olika former av inmätning. Menockså att följa upp arbeten och förutsättningar, genom främst olika slag av kontroller och inventering. Därutöver ingår att ta fram tekniska handlingar och förutsättningar för utförande. En väsentlig del är kommunikation och kontakter med entreprenörer och andra, vilket ävenförekommer i mer eller mindre formella möten där protokoll kan fordras.ArbetsuppgifterUppdragskonsults huvudsakliga arbetsuppgifter i uppdraget byggledning och projekteringsstöd avseende beläggningsunderhåll inom VO Underhåll, Värmlands län är: • Uppföljning av leveranskvalitet genom att följa upp entreprenörens kvalitetsplan, kontrollprogram och egenkontroll. Kontrollera entreprenörens verifikat.• Upprätta samt följa upp egenkontrollplan utifrån kontraktshandlingar gentemot entreprenören• Kontrollera och säkerställa att entreprenören lämnar i kontraktet föreskriven dokumentation samt att denna till såväl innehåll som form uppfyller ställda krav• Utföra syner av arbetsområdet och protokollföra dessa• Följa upp entreprenörens dagbok minst 1 gång/vecka samt föra dagbok över eget arbete• Genomföra stickprov på entreprenörens uppmätning och mängdberäkning.• Förberedelse, genomförande och dokumentation av olika former av tilläggsbeställningar rörande beläggningskontrakt• Bereda beslutsunderlag för i kontraktet specificerade mängd- och kostnadsregleringar samt bereda beslutsunderlag för ÄTA etc. • Granska och godkänna verifikat som underlag för entreprenörens fakturering.• Förbereda slutbesiktningar av beställda åtgärder• Biträda, bereda och hantera kontakter på projektledarens uppdrag, med särskild inriktning mot kontakter som berör genomförandeskedet • Granska arbetsberedningar innan arbete påbörjas • Genomföra löpande tillsyn av entreprenadarbetena• Förberedelser inför etablering och uppstart av beläggningskontrakt • Projekteringsstöd• Inventera behov av åtgärder i vägkropp och/eller beläggning• Framtagande av FFU • Provtagning med koppling till vägunderhåll och miljö• Delta i beläggningsplaneringen• Utökad kontroll av TA (förutom de APV-kontrollanterna gör), enligt förenklad checklista• Redovisning av objekt i PMS beläggning• Arbete i PMSV4• Dokumentation i Projektportalen (PP)

Krav (OBS, obligatoriska)

• Kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift• Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig• Inneha giltigt B-körkort• Mycket goda kunskaper inom väg-, och beläggningsprojektering• Goda kunskaper inom AB 04, ABT 06• Goda kunskaper i AMA (gällande version)• Ha god kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område • Goda kunskaper gällande Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten, bitumenbundna lager och obundna lager• Goda kunskaper i PMS beläggning från de senaste 5 årenSjälvständigt ha utfört inventeringar/tillståndsbedömningar i fält. Inventeringen ska ha resulterat i åtgärdsförslag och framtagning av mängdförteckningar, enligt AMA anläggning, till minst en genomförd upphandling av underhållsbeläggningar med varm massa om >10 miljoner kr.Ha minst 5 års arbetserfarenhet som byggledare eller i arbetsledande funktion inom det aktuella teknikområdet (beläggning/underhållsbeläggningar). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 5 år.Och ha genomfört följande:Beläggningsentreprenader minst tre (3st) med varmmassa om > 15 miljoner kr (beläggningens del av entreprenaden) samt minst en (1st) tankbeläggning om > 5 miljoner kr (beläggningens del av entreprenaden).

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnCentio Consulting Group AB
LönFast månads- vecko- eller timlön
OmfattningTills vidare
Organisationsnummer5591532907
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeByggledare
YrkesområdeBygg och anläggning

Ansökan

Centio Consulting Group AB söker en person till denna tjänst som byggledare med placerings i Karlstad. Om det låter intressant att arbeta som byggledare hos Centio Consulting Group AB skickar du in din ansökan senast 2024-09-16.

Källa: Arbetsförmedlingen

Till webb­ansökan »
Relaterade jobb

Praktiska gymnasiet i Karlstad söker en studie- och yrkesvägledare/administ

Praktiska Sverige AB söker en person till tjänsten som studie- och yrkesvägledare i Karlstad.

2024-07-08

Mer info

Världens bästa sommarjobb som glädjespridare och servis på Pinchos Karlstad

Pincho Nation AB söker en person till tjänsten som servitör/servitris i Karlstad.

2024-01-29

Mer info

Yrkeslärare inom Restaurang och livsmedelsprogrammet Karlstad

Astar AB söker en person till tjänsten som yrkeslärare i Karlstad.

2024-04-25

Mer info